+4021.323.31.21   +40724.258.172

messe-muenchen@messeconsult.ro

Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Site-ul web www.messe-consult.ro/ este proprietatea firmei S.C. Messe Consult S.R.L. cu sediul in Str. Jean Monnet 1, ap. 5, Sector 1 , Bucuresti 011955, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12176/2004 , C.I.F. RO 16633793 numita în continuare „site-ul"

Accesul și utilizarea site-ului www.messe-consult.ro/ (denumit în continuare „site” sau messe-consult.ro) presupune acceptarea implicită și în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, vizitatorii, denumiți în continuare și utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Termenii și condițiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori".

Utilizatorii au acces permanent la secțiunea de termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor și le pot consulta în orice moment.

Site-ul www.messe-consult.ro utilizează cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare, adaptata nevoilor și interesului fiecăruia. Mai multe detalii găsiți aici.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul www.messe-consult.ro oferă utilizatorilor informații, analize și știri referitoare la târgurile organizare de Messe München GmbH.

Site-ul nu își asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei de comunicare dintre utilizator și acesta.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Informațiile furnizate în acest site sunt oferite de S.C. MESSE CONSULT SRL ca reprezentant în România a Messe München GmbH

Informațiile pot fi actualizate și modificate sau schimbate, parțial sau integral fără o informare prealabilă a utilizatorilor.

Deasemenea, acest site poate fi suspendat sau desființat fără o notificare prealabila.

Informaţia oferită:
 • este exclusiv de natură generală;
 • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
 • conține legături web spre site-urile Messe München GmbH guvernate de politici de confidențialitate proprii și pot avea termeni și condiții diferite.
Abonare la newsletter

În cadrul site-ului www.messe-consult.ro, este disponibilă abonarea la serviciul de informare periodică prin email. Acest serviciu reprezintă o resursă oferită cu scopul de a îmbunătăți procesul de comunicare dintre S.C. MESSE CONSULT S.R.L. și vizitatorii site-ului.

Completarea FORMULARULUI DE CONTACT/NEWSLETTER va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje. Utilizatorul are obliga ia de a completa corect câmpurile formularului,

S.C. MESSE CONSULT S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin și intermediul formularului de către utilizatori.

DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA

Întregul conținut al acestui site (date, imagini, texte, simboluri, sigle, și elemente de grafică web, scripturi, programe, baze de date și alte informații) și drepturile de proprietate intelectuala din acest site aparțin sau sunt licențiate societății S.C. MESSE CONSULT S.R.L. și sunt protejate prin legislația româna în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

Orice utilizare parțială sau integrală (a datelor, textelor, imaginilor, etc), va necesita acordul prealabil în scris din partea S.C. MESSE CONSULT S.R.L.

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepse te conform legilor în vigoare.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, distribuirea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei parți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internaționala în materie de drept de autor și proprietate intelectuala, implica răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Imagini de la terți
Acest site conține imagini, care se afla în proprietatea unor terți. Folosirea acestora în scop comercial, fără acceptul proprietarului de drept, este interzisă în mod expres

Mărci, denumiri, logo-uri
Denumiri de produse și alte denumiri aflate pe acest site, sunt mărci înregistrate ale societății Messe München GmbH (“Messe München”) indiferent dacă sunt marcate sau nu cu simbolul ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisă terților.

LIMITAREA RASPUNDERII

Firma S.C. MESSE CONSULT S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la rubrica „CONTACT”

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. S.C. MESSE CONSULT S.R.L. nu este și nu poate fi făcut responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

S.C. MESSE CONSULT S.R.L. nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • orice eroare de program va fi corectată;
 • niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

Produsele disponibile
Pe acest website sunt prezentate o parte din târgurile companiei Messe München GmbH („Messe München”) din întreaga lume. Pentru lista completă a târgurilor și pentru înregistrarea sau participarea la acestea ne puteți contacta sau puteți accesa https://messe-muenchen.de/en/

OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR

Utilizatorii vor accepta următoarele condiţii:

 • să nu publice, transmită sau distribuie informaţii care pot fi dăunătoare, obscene, defăimătoare sau ilegale;
 • să nu utilizeze acest site într-un mod care poate duce la încălcarea drepturilor altor site-uri;
 • să nu folosească nicio aplicație software și niciun dispozitiv care să bruieze site-ul şi nici să încarce sau să pună la dispoziţie fişiere conţinând date eronate sau viruşi, prin niciun fel de metodă;
 • să obţină sau să încerce să obţină acces neautorizat, indiferent de metodă.
 • să nu utilizeze site-ul în scop publicitar sau pentru orice fel de cerere/ofertă care are un caracter comercial.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula accesul şi utilizarea acestui site dacă sunt încălcați Termenii și condițiile.

CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PERSONALE

De regulă informațiile furnizate de S.C. MESSE CONSULT SRL prin intermediul site-ului se adresează entităților care desfășoară activități economice (societăți comerciale, asociații profesionale, organizații, etc).

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, firma S.C. MESSE CONSULT S.R.L. are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Datele cu caracter personal ce pot fi colectate sunt: nume şi prenume, adresă, oraș, cod poștal, numărul de telefon, adresa de email, numai atunci când aceste informații sunt trimise de către utilizator prin intermediul formularul de contact din secțiunea „CONTACT”.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: informarea utilizatorilor cu privire la târgurile organizate de Messe München GmbH.

Datele utilizatorilor sunt destinate utilizării de către S.C. MESSE CONSULT S.R.L. și nu vor fi dezvăluite terților.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de MESSE CONSULT SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus vă puteți adresa cu o cerere scrisa, semnată și datată pe adresa menționată în secțiunea „CONTACT”.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date sa fie incluse în baza de date a S.C. MESSE CONSULT S.R.L. și cu utilizarea și prelucrarea de către S.C. MESSE CONSULT S.R.L., pentru desfășurarea activităților de marketing și comunicații electronice.

Comunicațiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate drept confidențiale și ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informațiile în orice scopuri, incluzând reproducerea și publicarea, precum și utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale.

Unele dintre paginile site-ului pot conține fișiere temporare („cookies”). Mai multe informații găsiți în pagina „Despre cookies”.

DREPT APLICABIL

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele termeni și condiții, precum și toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fata unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competenta va reveni instantelor românești

Limba Termenilor și condiții și a site-ului este limba română.

Utilizatorul site-ului confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea site-ului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Pentru orice nelămuriri cu privire la conținutul acesteia, utilizatorul este rugat să utilizeze pagina de contact pentru a contacta S.C. MESSE CONSULT S.R.L.

DISPOZITII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

MODIFICAREA PREZENTELOR TERMENI SI CONDITII

S.C. MESSE CONSULT S.R.L. își rezerva dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publica în aceasta pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Contact

Telefon/fax: +4021.323.31.21
Mobil: +40724.258.172
messe-muenchen@messeconsult.ro
www.messe-consult.ro

 

Sediu social
Str. Jean Monnet, nr. 1 , ap. 5,
Sector 1, Bucuresti,
Romania, 011955

We connect people

Acest site foloseste cookie-uri. Daca vrei sa afli mai multe, intra aici.
Daca esti impotriva folosirii lor, te rugam sa iesi din acest site.