+4021.323.31.21   +40724.258.172

messe-muenchen@messeconsult.ro

Politica de prelucrare a datelor personale

Termeni și condiții de utilizare

Din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. 

Vă asigurăm că SC MESSE CONSULT SRL (numita si “Compania” sau “Noi” sau “Societate”) va continua să prelucreze datele personale ale clientilor doar în scopuri bine definite și doar în cazul în care clienții și-au exprimat opțiunea pentru acest lucru.

1.  Ce date personale prelucrăm?

Tipurile de date pe care le putem avea dacă este cazul pentru raspunsul la anumite solicitari:

 • Numele, adresă, codul numeric personal (atunci cand ni-l furnizați în mod voluntar), numarul de telefon fix și/sau mobil și adresa de e-mail.
 • Datele privind locatia

O locatie poate fi derivata din adresa IP sau din date cum ar fi codul poștal sau numele unui oraș;

2. De ce prelucram datele personale?

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va oferi diverse informatii care va pot fi utile pentru înscrierea la maifestările Messe München GmbH, companie pe care o reprezentăm în România.

Pentru că este un interes legitim care nu lezeaza drepturile clientului, SC MESSE CONSULT SRL va prelucra datele personale cu scopul evaluării numarului de utilizatori care acceseaza site-ul de prezentare

Doar dacă există acordul în acest sens, SC MESSE CONSULT SRL va prelucra datele personale pentru a vă informa cu privire la oferte sau evenimente speciale.

Pe baza informațiilor colectate SC MESSE CONSULT SRL creează rapoarte de management agregate și statistice care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, SC MESSE CONSULT SRL poate prelua aceste date cu caracter personal și le poate anonimiza pentru a realiza o analiza mai aprofundata a serviciilor oferite.

Nu desfasuram activitati de creare de profile și protejăm copiii prin continuțul decent și adecvat oricarei varste al site-ului nostru, nu oferim produse si servicii tinerilor sub 18 ani. Verificam, prin mijloacele de care dispunem in mod rezonabil, ca cei care ne contacteaza si ale caror date personale pot astfel ajunge in grija noastra sa aiba peste 18 ani.

SC MESSE CONSULT SRL nu prelucrează date care pot fi considerate sensibile. Asfel, nu solicitam sub nici o forma date biometrice sensibile, informatii bancare, date privind starea de sanatate, date cu privire la istoricul juridic, informatii privind convingerile politice, religioase sau orice alte informatii de natura confidentiala in legatura cu clientii si utilizatorii produselor si serviciilor noastre.

3. Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra este:

 • contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
 • îndeplinirea unei obligații legale;
 • interesul legitim al Societății
4. Pot fi prelucrate datele tale personale de catre terti?

În cazul in care clientul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce priveste utilizarea datelor sale personale, SC MESSE CONSULT SRL va putea comunica aceste date catre terti.

SC MESSE CONSULT SRL poate însă comunica datele personale ale clientului unor terte parti, în urmatoarele situatii si catre urmatoarele entitati:

 • furnizorii implicați în mod direct/indirect în furnizarea produselor si prestarea serviciilor (participări la târgurile reprezentate);
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);

Mentionam că folosirea imputernicitilor/tertilor este justificata de ratiuni de business, pentru a putea oferi servicii specializate, profesioniste și că limitam la strictul necesar si justificabil cantitatea si tipul de date transmise catre terti.

Alte entitati care pot fi implicate in gestionarea datelor sunt: entitati implicate in marketing precum Google Analytics si Facebook. Site-ul nostru nu vinde datele clientilor catre alte entitati. Pentru a-ti prezenta informatii utile, folosim date pe care dezvoltatorii de aplicatii ni le ofera cu privire la activitatea ta de navigare pe site-ul nostru. Pentru detalii privind utilizarea de cookie-uri, va rugam sa vizitati sectiunea dedicata acestul subiect.

Ca regula, SC MESSE CONSULT SRL nu va comunica datele personale ale clientului unei terte parti care intentioneaza sa le utilizeze in scopuri de marketing direct, cu exceptia cazului in care exista acordul clientului in acest sens.

6. Cat timp pastram si prelucram datele personale?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea. În cazul în care legea nu prevede altceva, datele d-voastra vor fi arhivate pe o perioada de 5 ani dupa expirarea relației contractuale.

7.  Care sunt drepturile clientilor cu privire la prelucrarea datelor personale si cum pot fi ele exercitate?

Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi specifice in ceea ce priveste protectia datelor, iar SC MESSE CONSULT SRL asigura un mediu care faciliteaza exercitarea .

Dreptul de informare /acces - inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul de retrage a  consimtamantul - Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate in baza consimtamantului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea.

Dreptul de a depune o plangere - plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa ne contactati, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.

8. Cum protejam datele personale si ce se intampla in cazul unui incident?

SC MESSE CONSULT SRL aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a asigura securitatea datelor personale ale clientului.

Pentru a garanta siguranta datelor personale, SC MESSE CONSULT SRL a implementat o serie de masuri de securitate care sunt in conformitate cu standardele industriei.

Acestea nu acopera acele date personale pe care clientul alege sa le comunice în spații publice online sau offline.

De asemenea, am stabilit proceduri și regulamente interne privind limitarea circulatiei datelor personale, precum si pastrarea si arhivarea acestora.

Am limitat numarul de operatori catre care am externalizat o parte a serviciilor noastre, precum si tipul de date personale care pot fi transmise catre acestia la un minimum.

Platformele si sistemele in care stocam date in format electronic sunt protejate prin intermediul programelor antivirus si cu parole. 

Site-ul  www.messe-consult.ro detine certificat SSL.

În cazul unui atac cibernetic având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor, SC MESSE CONSULT SRL se obliga sa ia toate masurile necesare pentru documentarea si remedierea incidentului si pentru limitarea consecintelor. De asemenea va informa despre incident atat utilizatorii, cat si Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor in termen de maxim 72 ore din momentul in care am aflat de producerea incidentului.

9. Cum ne puteti contacta?

Datele companiei noastre sunt: S.C. Messe Consult S.R.L. cu sediul in Str. Jean Monnet 1, ap. 5, Sector 1 , Bucuresti 011955, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12176/2004 , C.I.F. RO 16633793

Pentru intrebari sau solicitari in legatura cu datele personale, ne puteti contacta:
 • pe email la adresa  messe-muenchen@messeconsult.ro 
 • în scris la adresa Str. Jean Monnet 1, ap. 5, Sector 1 , Bucuresti 011955
 • la telefon / fax 0213233121
 • pe mobil/sms la +40724258172

Contact

Telefon/fax: +4021.323.31.21
Mobil: +40724.258.172
messe-muenchen@messeconsult.ro
www.messe-consult.ro

 

Sediu social
Str. Jean Monnet, nr. 1 , ap. 5,
Sector 1, Bucuresti,
Romania, 011955

We connect people

Acest site foloseste cookie-uri. Daca vrei sa afli mai multe, intra aici.
Daca esti impotriva folosirii lor, te rugam sa iesi din acest site.